Genealogical Table of XIII-XVII Dynasty:

 

Copyright � 2000-2018 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor

 

 

 

Copyright � 2000-2018 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor